Privacy- en cookie statement

Uw privacy
De Omloop der Kempen is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de Omloop der Kempen persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, deelnemers aan evenementen, sponsoren, adverteerders, vrienden en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de Omloop der Kempen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Omloop der Kempen (STICHTING), de Heufkens 9, 5502 RE Veldhoven.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Omloop der Kempen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Omloop der Kempen persoonsgegevens van u:
• Als u als medewerker deelneemt om u te kunnen informeren over stichtings-aangelegenheden;
• Als u als deelnemer inschrijft voor een evenementen;
• Als u de Stichting steunt middels donaties, sponsoring of als vriend;
• Als u producten en/of diensten van de Omloop der Kempen afneemt;
• Als adverteerder in de Omloopkrant;
• Als u contact heeft met de Omloop der Kempen. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Als potentiële deelnemer aan evenementen om te informeren over (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

E-mail
De Omloop der Kempen heeft haar eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeld-link.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door de Omloop der Kempen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld-link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar de Omloop der Kempen, onder vermelding van WBP naar: MAIL

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier of door een e-mail te sturen aan ons via MAIL onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.
De Omloop der Kempen laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.
De Omloop der Kempen gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met medewerkers, deelnemers van evenementen, sponsoren, adverteerders en vrienden en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De Omloop der Kempen volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant de Omloop der Kempen zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De Omloop der Kempen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de Omloop der Kempen (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. De Omloop der Kempen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met de Omloop der Kempen via MAIL

Gebruik van cookies
De Omloop der Kempen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van Stichting Omloop der Kempen en andere websites
Op de website van de Omloop der Kempen treft u een aantal links aan naar andere websites. De Omloop der Kempen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
 Omloop der Kempen, t.a.v. Ton Emmen, Locht 64, 5504 KE Veldhoven, e-mail: MAIL

Meldpunt kwetsbaarheden​
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
De Omloop der Kempen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Omloop der Kempen een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de Omloop der Kempen uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Veldhoven 10 april 2018